Przedsiębiorcze dzieciaki - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Przedsiębiorcze dzieciaki

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to cykl warsztatów, spotkań i innych działań, których. Dzieci będą doskonalić umiejętności pracy w grupie, uczyć się radzić sobie ze stresem i uwierzyć we własne możliwości. Zajęcia mają też pobudzać kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami sektora przemysłów kreatywnych. Do tegorocznej, 6 edycji udało się zakwalifikować klasie 3b.

1