Wolontariat - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Wolontariat szkolny

W naszej szkole działa prężnie wolontariat, którego głównym celem jest bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariat szkolny jest skierowany do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym. Nasi wolontariusze z wielkim zaangażowaniem biorą udział we wszystkich akcjach charytatywnych.

Do naszych stałych działań należą: korepetycje dla klas I-III, pomoc w świetlicy, akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę czy pomoc dla Bractwa Miłosierdzia im św. Brata Alberta. Prowadzimy również szereg akcji doraźnych.

Opiekunami wolontariatu szkolnego są Eliza Pelczar, Dorota Piasecka i Angelika Jop.

logo wolontariatu sp40