Organizacja roku szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Organizacja roku szkolnego

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
  • Koniec pierwszego semestru 31 stycznia 2024 r.
  • Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  • Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.
  • Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40:

2 listopada 2023 r.
29, 30 kwietnia 2024 r.
2 maja 2024 r.
14,15,16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty – dotyczy uczniów klas I- VII)
31 maja 2024 r.