Druki do pobrania dla rodziców - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Druki do pobrania dla rodziców

Deklaracja przystąpienia do obiadów dla uczniów kl. I-VIII

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

Oświadczenie o wypisaniu dziecka ze szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa