Psycholog i pedagog specjalny - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog i pedagog specjalny

Głównym zadaniem pedagoga specjalnego jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, a także wspieraniem rodziców, nauczycieli oraz innych specjalistów.

W zakresie obowiązków pedagoga specjalnego jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a działania te obejmują szeroki zakres uczniów, którzy potrzebują wsparcia, nie ograniczając się jedynie do tych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Godziny pracy pedagoga
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00 10:00- 14:00 9:00- 13:30 12:00- 15:00 9:00- 12:30

 

Pedagog Specjalny w naszej szkole prowadzi dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oparte na idei ekspresji poprzez sztukę, dostępne dla klas 4-8 ( czwartek 15:45).

 

gabinet pedagoga

Podstawowy zakres działań:

  • Planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktycznych.
  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności wychowawczych uczniów.
  • Rozpoznawanie czynników ryzyka, zagrożeń występujących w środowisku szkolnym i domowym. Propagowanie treści zwianych ze zdrowiem psychicznym (przeciwdziałanie depresji , samookaleczeniom).
  • Konsultacje dla uczniów i rodziców.
  • Organizowanie punktów konsultacyjnych dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zajęcia integracyjne, profilaktyczne w klasach – przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom.
  • Organizowanie zajęć dla uczniów ze Strażą Miejska , Policją – prewencja zagrożeń.
  • Diagnoza i zgłaszanie spraw zawiązanych z występowaniem przemocy w rodzinie, zaniedbań wychowawczych do odpowiednich instytucji.
  • Negocjacje w konfliktach rówieśniczych.

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00- 14:00 9:00- 13:00 12:00- 16:00 13:00- 17:00 10:00- 14:00