Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Logowanie do systemu rekrutacji będzie możliwe od dnia 20 maja 2024r pod adresem: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Po przejściu na witrynę rekrutacyjną, aby przystąpić do rekrutacji należy skorzystać z opcji „Zgłoś kandydaturę”.

W następnym kroku należy wpisać PESEL dziecka, oraz numer rejestracyjny, który zostanie przesłany na konta rodziców przez dziennik elektroniczny vulkan w tygodniu poprzedzającym datę logowania do systemu.

Po zalogowaniu należy sprawdzić poprawność danych osobowych we wniosku oraz je uzupełnić lub w razie konieczności poprawić.

W bieżącym roku można wybrać trzy szkoły ponadpodstawowe a w nich dowolną ilość oddziałów. 

W przypadku wyboru technikum lub szkoły branżowej, konieczne jest wykonanie badań lekarskich (WOMP). Skierowanie, po wypełnieniu wniosku, wystawia sekretariat SP40.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty, wyniki klasyfikacyjne oraz szczególne osiągnięcia uzupełniane są przez szkołę macierzystą.

Przydatne informacje: