Aktywna tablica - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Aktywna Tablica

plakat przedstawiający kwotę dofinansowania dla szkoły w ramach programu aktywna tablica

Założenia programu "Aktywna Tablica"

Program „Aktywna tablica” jest to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program realizowany jest od roku szkolnego 2021/2022.

Zespół nauczycieli

Szkolnymi koordynatorami programu są: p. Ewelina Gajko i p. Katarzyna Kołacz. W skład zespołu samokształceniowego wchodzą: p. Maria Pastucha, p. Dorota Skowron, p. Dorota Czerwińska, p. Katarzyna Bartosz, p. Angelika Jop, p. Karolina Szafranek, p. Karolina Sech, p. Magdalena Kot.

Zakupiony sprzęt

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł. Zgodnie z założeniami programu "Aktywna Tablica" w roku szkolnym 2022/2023 zakupiony został sprzęt, tj: monitor interaktywny, laptopy, tablety, programy wspomagające pracę z uczniem (materiały edukacyjne do logopedii i rewalidacji) wykorzystywane są na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale.