Oddziały przedszkolne - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie