Opieka zdrowotna - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Opieka zdrowotna

W naszej szkole uczniowie objęci są bezpłatną opieką medyczną w ramach NFZ.

Pielęgniarka szkolna Grażyna Bąk

Pomoc medyczną świadczy pielęgniarka szkolna, której zadania koncentrują się wokół profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej.

Pielęgniarka szkolna:

  • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
  • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
  • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi
  • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
  • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
  • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
  • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
  • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej
Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:30- 15:00 7:30- 11:30 11:30- 15:00 7:30- 11:30 11:30- 15:00
Stomatolog Anna Woźniak

W szkole jest gabinet stomatologiczny oferujący uczniom bezpłatne przeglądy jamy ustnej, a także leczenie stomatologiczne.

Godziny pracy stomatolog 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00- 11:30 9:00- 11:30 Nieczynne 11:00- 13:00 9:00-11:30