Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Ważne

Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym

W okresie wakacji sekretariat szkoły przyjmuje interesantów
w godz. 9:00 – 13:00

w godz. 8:00 – 9:00 oraz 13:00 – 15:30 zapraszamy do kontaktu:
e-mail: poczta@sp40.lublin.eu
tel: 81 744 28 08 lub 539 039 783

Ważne

"Posiłek w szkole i w domu"

W związku z realizacją przez Gminę Lublin modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie otrzymała dofinansowanie w kwocie 100000 zł na remont i doposażenie stołówki. 

dofinansowanie posiłków

 

Informacja

Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo,

Do momentu uzyskania przez Państwa dostępu do dziennika elektronicznego Vulcan, na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka "Pierwszkolasiści" znajdująca się w module Rodzice i Uczniowie na Stronie Głównej.  Będą tam pojawiały się bieżące informacje i ogłoszenia. Znajdziecie tam także Państwo dokumenty do pobrania.