Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Świetlica

Informacje dotyczące pracy świetlicy


W naszej szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w której każdy z uczniów znajdzie coś dla siebie. Rozwijane są tutaj kompetencje matematyczne, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. Uczniowie mają tu możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach tematycznych i dodatkowych: plastycznych, muzycznych, ruchowych, czytelniczych, mogą liczyć na pomoc w odrabianiu prac domowych oraz odpocząć po lekcjach. Dodatkową atrakcją są zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, podczas których uczniowie rozwijają swoje zdolności motoryczne i fizyczne.


Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.30. Dzieci mogą uczęszczać do niej po wypełnieniu przez rodzica wniosku zapisu. Do odbioru dziecka ze świetlicy przez inne osoby niż rodzice potrzebna jest pisemna zgoda opiekunów.


Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej realizowane są w oparciu o program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem zajęć tematycznych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy.


Telefon: 539-869-840