Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Laboratoria przyszłości

plakat przedstawiający kwotę dofinansowania dla szkoły w ramach programu laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie dla szkoły:

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 222 000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zakupiony sprzęt:

W ramach programu zostało zakupione drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontroler, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacja lutownicza, Gogle VR, roboty do nauki programowania w raz z tabletami. Wyposażona również została pracownia techniczna – nowe stoliki i krzesełka dla uczniów, szafy, narzędzia do obróbki różnych materiałów, zestawy kulinarne dla uczniów, pracownia robótek ręcznych, mini krosna, długopisy 3d. Dla uczniów młodszych zostały zakupione zestawy klocków KORBO, które klasy I-III mogą wykorzystywać podczas zajęć edukacyjnych lub świetlicowych.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Więcej informacji na stronie projektu