Samorząd uczniowski - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski klas I-III

Szkolny Samorząd Uczniowski klas I-III zrzesza uczniów wybranych na przedstawicieli poszczególnych klas. W naszych działaniach wychodzimy naprzeciw problemom tych najmłodszych, rozwijamy samorządność i kreatywność, tym samym dbając o dobry wizerunek naszej szkoły. Podejmujemy współpracę nie tylko w zakresie działań szkolnych, ale również otwieramy się na potrzeby środowiska lokalnego.
 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego kl. I-III:

 • Dorota Rutkowska
 • Katarzyna Sendecka
 • Agnieszka Sokół

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kl. I-III:

 • Mikołaj Czerwonka
 • Piotr Mosiński
 • Tomasz Wiaderny

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII

 W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.  Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

  Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

Masz sprawę, pomysł napisz do nas:

samorzad.uczniowski@sp40.lublin.eu

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII:

 • Michał Ostrowski
 • Łucja Kowalska
 • Dominika Wosiak
 • Weronika Mazurek
 • Marcin Kurek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego kl IV-VIII:

 • Monika Ścibior- Imgrond
 • Marta Muzyczuk
 • Katarzyna Życzyńska
 • Dorota Piasecka