Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

p. Ewelina Purc – przewodnicząca
p. Sylwia Lachowicz – skarbnik
p. Agnieszka Barabas – sekretarz

Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie

85 1750 0012 0000 0000 3289 5735