Innowacje pedagogiczne - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli oraz wychowawców świetlicy

Innowacja pedagogiczna “Poznaj swoją supermoc!” obejmuje rok szkolny 2023/2024, okres od września do czerwca, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Adresatami innowacji są uczniowie klasy II c, ma na celu rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec zainteresowań, pracy i edukacji z wykorzystaniem metod aktywizujących ukierunkowanych na rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów oraz podwyższenie poziomu ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do rozwijania swoich talentów, zainteresowań i pasji.

Innowacja „Bądź bezpieczny” prowadzona jest przez wychowawców świetlicy szkolnej. Dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach jej realizacji uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu, na ulicy, utrwalają znajomość numerów alarmowych oraz zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego i zimowego wypoczynku. Mają także możliwość spotkania się z ciekawymi ludźmi m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiego Ruchu Drogowego czy policjantami.
 

W klasie 3b w ramach zajęć edukacyjnych realizowana jest innowacja „Edukacja przez szachy”. Jej celem jest doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów. Gra w szachy, szczególnie wygrane partie pozwalają uwierzyć uczniom we własne możliwości, kształtować poczucie własnej wartości. Uczniowie doskonalą zasady gry, uczą się przestrzegania zasady fair play.
Podczas zajęć szachowych wykorzystywane są programy komputerowe, bajki, filmy i prezentacje instruktażowe, ale też zgadywanki, krzyżówki i wierszyki i rymowanki. Dzieci rozgrywają też partie szachowe w różnych parach.
Innowacja realizowana jest w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.