Rzecznik Praw Ucznia - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Anna Pejas nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji. Stoi na straży przestrzegania praw ucznia w szkole. Ułatwia uczniom rozwiązywanie problemów szkolnych. Mobilizuje nauczycieli do rzetelnego przestrzegania zasad zawartych w Statucie. Zaznajamia uczniów z ich prawami. Pomaga uczniom w organizacji corocznego plebiscytu „SUPERBELFER”.

W sytuacjach problemowych Rzecznik zaprasza w godzinach 7.30-11.00 we wszystkie dni tygodnia na przerwach do sali 101, by umówić się na indywidualne spotkanie.

Logo Rzecznika praw ucznia, dziewczynka w okularach