WARSZTATY PRZYRODNICZE

W dniu 20 listopada  klasa III d uczestniczyła w ciekawych warsztatach przyrodniczych zorganizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez poznanie ciekawostek dotyczących roślin i zwierząt z wykorzystaniem lup, lornetek i innych narzędzi badawczych. Dzieci miały okazję bezpośrednio obserwować żywe owady oraz różnorodne okazy przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się indywidualna praca z mikroskopem. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń otrzymał indeks potwierdzający nabytą wiedzę przyrodniczą.

Post Author: Agnieszka Cisek