Pedagog – kontakt z rodzicami i uczniami

Szanowni Państwo!

Kontakt z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Pogodna 54 poprzez stronę internetową poradni (ppp1.lublin.eu),  następnie „Pracownicy”, następnie podany przy nazwisku adres mailowy – psycholog Grażyna Nowosad lub pedagog Grażyna Turyło; W ten sposób można umówić się na konsultację, poradę, wsparcie  telefoniczne. W sprawach różnych, także związanych ze stresem dotyczącym korona wirusa. W dziale Aktualności są zamieszczone są bajki terapeutyczne, min.o korona wirusie oraz porady, jak rozmawiać z dzieckiem o wirusie. Warto skorzystać.

Pedagog szkolny, Beata Ścibura

Post Author: Admin Dejw