2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu naszej placówki do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Przyznany Certyfikat ma być gwarancją, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Gratulujemy całej społeczności szkolnej, życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie oraz zapraszamy do współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – więcej…

FILMIK


 


Realizacja standardu I,II, III, IV

Realizacja standardu I,II, III, IV

W naszej szkole odbywał się bieg po zdrowie, trenerem była p. Małgorzata Kalisz – wychowawca klasy, a zawodnikami uczniowie klasy IVa. Zawody rozgrywane były co dwa tygodnie na dystansie 45 minut, bo tyle trwa lekcja… Brzmi bardzo sportowo, w rzeczywistości „Bieg po zdrowie” to nazwa Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej, którego patronatem jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia, w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. W zajęciach edukacyjnych klasa IVa uczestniczyła od marca do maja 2019 roku. Na zajęciach uczniowie zapoznali się ze szkodliwością palenia, nauczyli się jak odmawiać, kiedy ktoś namawia do zapalenia papierosa. Dowiedzieli się, że tak naprawdę palenie jest niemodne, ponieważ pali coraz mniej Polaków. Zajęcia programowe realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a podstawą ich było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym. Prace uczniów na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka, mogli zobaczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.


Realizacja standardu I,II, III, IV

W dniu 19.03.2019r. przybyli do naszej szkoły funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy w klasach 7 omawiali bardzo ważną tematykę dotyczącą cyberprzemocy i jej konsekwencje. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie zadawali wiele interesujących ich pytań związanych z ww. tematyką na, które otrzymywali merytoryczną i profesjonalną odpowiedź ze strony funkcjonariuszy.

RYCERZU, CZY POKONAŁEŚ SMOKA?

Realizacja standardu I,II, III, IV

19.03.2019r. odbył się Apel : Pogromców decybeli, Rycerzy, Sojuszników, Sprzymierzeńców, Strażników pieczęci.  Jego celem było podsumowanie działań związanych z działającą od października Grywalizacja, czyli jak SP 40 walczy ze smokiem Hałasem? Rycerze przynieśli ze sobą legitymacje i odcięte smocze ogony jako dowód ich męstwa.

BUDOWA I HIGIENA NARZĄDU SŁUCHU

Realizacja standardu I,II, III

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA   —–więcej

„Bieg po zdrowie”

Realizacja standardu I,II, III, IV

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, we współpracy z ekspertami. Grupa, do której jest on skierowany, to dzieci w IV klasie Szkoły Podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących,
które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.
Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników. Ważnym elementem programu jest też zaangażowanie rodziców w jego realizację. Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu będą miały korzystny wpływ na efekty programu. Warto zachęcać dzieci do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.

Koordynator programu:
Małgorzata Kalisz


 “Trzymaj Formę !”

Realizacja standardu I,II, III, IV

Nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! – inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!.
Konkurs jest trzy etapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym).

Dodatkowo nasza szkoła przystąpiła do realizacji XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”.
Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Program będzie realizowany w klasach V-VIII.

Więcej informacji na stronie projektu:
https://www.trzymajforme.pl


“Zimowe szaleństwo na świeżym powietrzu”

Realizacja standardu I,II, III, IV

Zima to upragniony czas dla dzieci, pełen wspaniałych zabaw na śniegu. Dlatego nie musimy czekać, aż do ferii tylko wraz ze śniegiem rozpoczęło się u nas śnieżne szaleństwo. Uczniowie podczas zajęć na świetlicy zorganizowali bitwę na śnieżki. Realizując hasło : “Zimowe szaleństwo na świeżym powietrzu”.


PROJEKT “Zdrowo jem, więcej wiem”

Realizacja standardu I,II, III, IV

Od października 2018 grupa 0 „A” Motylki  pod opieką wychowawcy przystąpiła do realizacji 9 edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda, którego celem jest misja przywrócenia naszych dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha.

Nazwa grupy w projekcie: „Motyrelki”, od 17 X do 27 XI br. wykonali następujące zadania:

1.1 – Lekcja: Warzywa i owoce na co dzień i od święta!

1.2 – Lekcja: Woda na zdrowie!

1.3 – Konkurs: Plakat promujący przedstawienie „Na straganie”.

1.4 – Konkurs: Reklama wody.

1.5 – Forum zdrowa dla rodziców: Eliksir życia.

1.6 –  Promocja zdobytej wiedzy i  podjętych działań.

Szczegółowe informacje z przeprowadzonych działań w ramach projektu znajdują się w zakładce ZDROWE NEWSY.


ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA UCZNIÓW

Realizacja standardu II, III

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? W jaki sposób rozładowywać złość lub gniew ? W uzyskaniu odpowiedzi na te pytania pomogły uczniom klasy 2b i 3c przedstawicielki Towarzystwa Nowa Kuźnia. Panie Barbara Kosacka i Justyna Rynkiewicz przeprowadziły warsztaty dotyczące świadomości emocjonalnej uczniów. Od tej pory już wiemy, jak należy dbać o higienę psychiczną oraz jak umiejętnie radzić sobie ze stresem.


DZIEŃ DOBROCI DLA UCHA

Realizacja standardu III

29 listopada obchodziliśmy Dzień Dobroci dla Ucha. Nauczyciele klas I-III, przypomnieli naszym uczniom, co jest szkodliwe dla słuchu i w jaki sposób możemy zatroszczyć się o nasze uszy. Uczniowie obejrzeli krótki film na temat zagrożeń spowodowanych przez hałas i wsłuchali się w odgłosy przyrody.


Realizacja standardu I, III

29 listopada uczniowie klasy IV G reprezentowali SP nr 40 podczas uroczystości w sąsiedniej placówce- SP nr 2 w Lublinie.
Weronika, Marysia i Jakub obejrzeli prezentację dokumentująca drogę SP nr 2 do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.


Realizacja standardu I,III

Prezentacja przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w ramach realizacji Programu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

TAJEMNICZE MOCE TĘCZOWYCH WARZYW I OWOCÓW


Realizacja standardu II,III

W listopadzie szkolni logopedzi przeprowadzili we wszystkich klasach trzecich i szóstych zajęcia dotyczące walki z hałasem.Uczniowie poznali budowę oraz zasady higieny narządu słuchu. Dyskutowali w jaki sposób eliminować hałas z otoczenia, aby zapobiegać wadom słuchu oraz innym chorobom. Następnie logopedzi przeprowadzili orientacyjne badanie słuchu u uczniów wytypowanych przez wychowawców. Wszyscy uświadomili sobie powagę tematu i zgodnie stwierdzili, że hałas szkodzi zdrowiu i niszczy słuch. Stwierdzili, że należy unikać hałasu nie tylko w szkole, ale także w innych miejscach, oraz starać się często odpoczywać w całkowitej ciszy. Duże emocje wzbudził  w nich mini-test słuchu: “Czy mam niedosłuch?”
Wykorzystane na zajęciach materiały zostały wyeksponowane na gazetkach umieszczonych na korytarzu I piętra szkoły. Wśród nich znajdują się hasła dotyczące walki z hałasem oraz propagujące ciszę.


ZAJĘCIA W KLASIE 4G i 4A

Realizacja standardu I,III

7 grudnia w SP nr 40 odbędzie się prezentacja dokonań podjętych w celu uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Uczniowie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych realizują liczne zadania, które pozwolą m.in. zmniejszyć poziom hałasu w szkole podczas przerw. Klasy IV G i IV A przygotowały hasła, plakaty i ciekawostki, które przypominają wszystkim, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma hałas.


DZIEŃ DOBROCI DLA UCHA

Realizacja standardu III

29 listopada to Dzień Dobroci dla Ucha. Zachęcamy nauczycieli klas I-III, aby przypomnieli naszym uczniom, co jest szkodliwe dla słuchu i w jaki sposób możemy zatroszczyć się o nasze uszy. W tym celu proponujemy obejrzenie krótkiego filmu i wysłuchanie fragmentów muzyki. Adresy do materiałów znajdują się poniżej.

http://scholaris.pl/zasob/50222

https://www.youtube.com/watch?v=19Czl58l7iU
https://www.youtube.com/watch?v=c2NmyoXBXmE

Opiekunowie SU I-III


III MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH “PRZYJAZNA ZEBRA- BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W RUCHU DROGOWYM POD PATRONATEM PANA PREZYDENTA MIASTA DR KRZYSZTOFA ŻUKA.

Realizacja standardu III

W dniu 17.11.2018 roku w sobotę nasi uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8, wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie ze znajomości przepisów ruchu drogowego “Przyjazna zebra”. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I konkursu polegał na rozwiązaniu testu ze znajomości wiedzy z przepisów ruchu drogowego, w którym brał udział zespół składający się z 3 uczniów i praca plastyczna, polegała na narysowaniu plakatu promującego bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, wykonywały dwie uczennice. Etap II konkursu to przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Uczniowie nasi bardzo dzielnie rywalizowali z reprezentantami innych szkół i ostatecznie zajęli zaszczytne III miejsce.
A oto uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę:
1. Natalia Matysek kl. 4g
2. Dominika Batycka kl. 5b
3. Natalia Wegner kl. 6d
4. Jakub Nóżka kl. 7c
5. Patrycja Trześniewska kl. 8a
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


LEKCJE TECHNIKI

Realizacja standardu III

W ramach Zdrowego Tygodnia, jaki odbywa się w naszej szkole w dniach 19.11-23.11.2018r. na lekcjach techniki zostały przeprowadzone lekcje pod hasłem „Jemy zdrowo i higienicznie”. Uczniowie klas 4,5 i 6 wykonywali zdrowe kanapki i sałatki owocowe. Poznali, również zasady zdrowego i higienicznego żywienia. Zgłębili wiadomości na temat zdrowych warzyw i owoców zawartych w nich witamin i składników odżywczych  tak ważnych dla uczniów w tym wieku.


ZAJĘCIA W KLASIE 2A

Realizacja standardu III, IV

“Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę pączki….”

“Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki…”

“Hej, hej, raz i dwa, witaminy wolę ja.”

A po interpretacji ruchowej “Piosenki o niezdrowym jedzeniu” jeszcze witaminowy tor przeszkód……..

I kolorowe lapbooki “Co jest zdrowe, a co nie, dla naszego organizmu”


LEKCJA W KLASIE 4 C

Realizacja standardu III

W ramach Zdrowego Tygodnia klasa 4 C zrealizowała hasło: „Jemy to, co zdrowe”. Podczas lekcji uczniowie rozmawiali o tym co powinno się jeść, aby młody człowiek był zdrowy. Na podsumowanie powstały zdrowe kanapki.


,,NA STRAGANIE”

Realizacja standardu I, II, III

Dnia 23.11.2018 roku odbyło się przedstawienie „Na straganie” przygotowane na podstawie wiersza J. Brzechwy. Grupa 0A Motylki spektakl zrealizowała w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” dla dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów ze świetlicy szkolnej, nauczycieli oraz rodziców. Celem projektu jest misja przywrócenia dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha.


LEKCJA W KLASIE 5 B

Realizacja standardu III

W czwartek 22 listopada klasa Vb w ramach tygodnia Zdrowej Szkoły zgłębiła temat – Co nie jest zdrowe dla naszego organizmu. Uczniowie rozpoczęli od burzy mózgów i stworzyli wspólnie mapę myśli dotyczącą produktów spożywczych, których należy unikać w diecie. Uczniowie wykonali plakaty Jakie produkty nie są zdrowe dla naszego ciała. Temat zbiegł się w czasie z wiadomościami zdobytymi ostatnio na lekcjach biologii nt. składników chemicznych budujących organizmy. Na zakończenie uczniowie rozwiązali quiz Czy wiecie, co jecie?


LEKCJA W KLASIE 5 F

Realizacja standardu III

W ramach Zdrowego Tygodnia  klasa 5 F zrealizowała hasło:  „Jemy to, co zdrowe”. Podczas lekcji uczniowie rozmawiali o tym  co powinno się jeść, aby młody człowiek był zdrowy. Na podsumowanie powstały zdrowe kanapki.


Realizacja standardu I, III

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń, 23 listopada klasa IV G z wychowawcą reprezentowała SP nr 40 na uroczystości poświęconej prezentacji działań poczynionych w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja dokonań prozdrowotnych miała miejsce w Gimnazjum nr 1 w Lublinie.


ZAJĘCIA W KLASIE 1C

Realizacja standardu III, IV

20 listopada w klasie 1c przeprowadzono pogadankę na temat zdrowego żywienia. Uczniowie przygotowali krótką kilkuzdaniową wypowiedź ustną o swojej diecie, mówiły o tym, dlaczego warto dbać o swoje zdrowie i uprawiać sport. Dzieci wypowiadały się w kręgu i słuchały nawzajem kolegów, mogły zadawać pytania. Następnie uczniowie obejrzeli krótki filmik na temat zdrowej, zbilansowanej diety. Później uczniowie w grupach wykonali plakaty prezentujące nową piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej- najpierw wycinali z gazet produkty spożywcze, następnie wspólnie decydowali, czy dany produkt jest zdrowy oraz umieszczali na odpowiednim szczeblu piramidy. Po skończonej pracy omówiono wspólnie plakaty oraz uczniowie wraz z nauczycielem przygotowali gazetkę promującą zdrowe odżywianie. Na koniec uczniowie w ramach edukacji technicznej wykonali pożywne, kolorowe kanapki pełne warzyw i witamin. Po skończeniu kanapek uczniowie wspólnie zasiedli przy jednym stole, by razem zjeść przygotowane produkty.
Wszystkie wyżej wymienione działania zostały sfotografowane, najlepsze zdjęcia umieszczono na stronie internetowej szkoły.
Jak wynika z obserwacji i wypowiedzi dzieci dzień pod hasłem: „Jedz zdrowo, higienicznie” był pełen wrażeń i miłych niespodzianek. Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i twórczo pracowały na zajęciach. Miały mnóstwo ciekawych pomysłów na hasła o zdrowym odżywianiu oraz aktywności fizycznej. Uświadomiły sobie, że zdrowe odżywianie ma pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie.


ZAJĘCIA W KLASIE 3B

Realizacja standardu III

W ramach Zdrowego Tygodnia uczniowie klasy III B wzięli udział w zajęciach dotyczących zdrowego i higienicznego spożywania posiłków. Swoją pracę uwiecznili na ogromnym plakacie pod hasłem “Jemy zdrowo i higienicznie”.


ZAJĘCIA W KLASIE 1B

Realizacja standardu III

22 listopada uczniowie klasy 1b ustalili, które produkty powinny znaleźć się w naszym jadłospisie, a które zdecydowanie nie. Podzielili je tworząc plakat, który będzie wisiał w klasie i  przypominał im o tym. Przygotowali też scenki na podstawie wiersza Stanisława Jachowicza „Chory kotek”. Dowiedzieli się, że złe odżywianie może skończyć się chorobą, leżeniem w łóżku. Potrzebna też może być wizyta u lekarza.


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Realizacja standardu I,III, IV

W ramach “Tygodnia dla zdrowia” od 19 -23 listopada świetlica szkolna realizowała hasło: “Biegam, skaczę, ćwiczę-będę sprawny całe życie”. Naszym głównym celem było uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania. Zajęcia ruchowe dają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności z zakresu motoryki dużej. Powodując zaangażowanie całego układu mięśniowego do wykonania silnej i długotrwałej pracy, zmuszają ciało do aktywności. Wykorzystanie chusty animacyjnej integruje oraz pobudza wyobraźnię i kreatywność. Rozwija refleks, koordynację umożliwiając czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach ruchowych odbywających się w sali gimnastyki korekcyjnej oraz sali gimnastycznej. W tym czasie bawiliśmy się głownie w zabawy: z wykorzystaniem chusty animacyjnej, Woda- ląd, Limbo, Szczur, Przeciąganie liny, Skakanie przez linę.
Na podsumowanie całego tygodnia powstał krótki filmik prezentujący jak wesoło i aktywnie się bawiliśmy. 🙂

BIEGAM,SKACZĘ,ĆWICZĘ BĘDĘ SPRAWNY CAŁE ŻYCIE !   – FILMIK


Realizacja standardu I,III

“Aranżacje przedszkolnych stolików”- to nazwa konkursu zorganizowanego w ramach V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo ! Promujemy zdrowy styl życia”. Nasz udział jako jedynej szkoły w tym konkursie, to chęć sprawdzenia, czy nasi najmłodsi 5 i 6 letni uczniowie, są edukowani zdrowotnie, tak jak ich rówieśnicy w przedszkolach. I SUKCES !!! Otrzymaliśmy wyróżnienie.


ZDROWY=BEZPIECZNY, także w Internecie

Realizacja standardu I,III

Podsumowaniem naszych działań w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznego surfowania po sieci jest dołączenie do akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” i przygotowanie reprezentantów szkoły do udziału XII i XIII edycji REGIONALNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA”.

„ZDROWE Z POŻYTECZNYM”

Realizacja standardu I,III

Uchronić lasy przed wycinką to marzenie każdego ekologa . DUŻO lasów to DUŻO czystego powietrza, a w efekcie DUŻO ZDROWIEJ ! Uczniowie naszej szkoły pomagają jak mogą, by jak najmniej lasów zostało zamienionych w papier, więc z dużym zaangażowaniem zbierają makulaturę nie tylko ze swoich domów, ale także od osiedlowych sąsiadów. Od lat bierzemy udział we wszystkich akcjach zbierania makulatury organizowanych w naszym mieście. Pożytecznym dodatkiem okazała się nagroda pieniężna w wysokości 500 zł za zajęcie III miejsca w akcji „Hurra !Makulatura- książki dla bibliotek” organizowanej przez Urząd Miasta Lublin.


“POZNAJ, POKOCHAJ I CHROŃ PRZYRODĘ.”

Realizacja standardu I,III

Podejmowanie działań prozdrowotnych i ekologicznych we współpracy jest zawsze dobrym pomysłem. Mamy to szczęście, że dla zaprzyjaźnionego z nami Przedszkola nr 35 w Lublinie, tematyka zdrowia i ochrony środowiska jest priorytetem, dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w corocznych imprezach organizowanych przez nie z okazji Dnia Ziemi. Od roku 2015 młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Festiwalu Nauki Małego Badacza Przyrody oraz festynie pt: „Poznaj, pokochaj i chroń przyrodę. Przedszkolacy Lublina” .


JAK DBAĆ O ZDROWIE JESIENIĄ?

Realizacja standardu  III

Jesień to dla zdrowia jeden z najtrudniejszych okresów w roku – nie tylko w przypadku dzieci, lecz także osób dorosłych. Jeśli w szczególny sposób zadbamy w tym czasie o zdrowie, wówczas o przeziębieniu i grypie zapomnimy na długi czas. By zwiększyć odporność, należy przede wszystkim zatroszczyć się o prawidłową dietę, która wpływa na jego układ immunologiczny.  W jesiennym menu nie może zabraknąć nabiału – w szczególności w postaci jogurtów i kefirów.  Nie może też brakować ryb morskich, które są źródłem kwasów omega. Ale przede wszystkim nie wolno zapominać o warzywach i owocach  – najlepszym wyborem w okresie jesiennym będą cytrusy, śliwki, gruszki i suszone morele. Warto również przypomnieć, że każdy posiłek podawany dziecku musi być zarówno zdrowy, jak i bogaty w witaminy – szczególną rolę we wzmacnianiu odporności dziecka odgrywa witamina C. Potrawy przygotowywane dla dzieci powinny być bogate w cynk, mający wpływ na układ immunologiczny. Cynk znajdziemy m.in. w drobiu, ziarnach zbóż czy też w chudym, czerwonym mięsie. Pamiętajmy, by w jesiennej diecie ograniczyć słodzone napoje i słodycze. Dobrze jest natomiast dodawać do potraw odrobinę bardzo zdrowego miodu. W przypadku obniżonej odporności dziecka można pomyśleć o suplementach, np. tran. Zalecane są także wyciągi z aloesu i jeżówki, które pobudzają pracę układu immunologicznego. Pijemy także soki z dzikiej róży, czarnej porzeczki lub malin, gdyż są one doskonałym źródłem witaminy C. Powinniśmy również pamiętać o  codziennych prozdrowotnych nawykach, takich jak chociażby mycie rąk czy wietrzenie pomieszczeń. Warto także zadbać o właściwą ilość snu, ponieważ zbyt krótki sen osłabia układ immunologiczny. Bardzo istotne jest także, by w okresie jesiennym dzieci nie ubierały się zbyt ciepło – może to skutkować nie tylko przeziębieniem, lecz także stałym obniżeniem odporności. Najlepiej ubierać się na tzw. cebulkę, co w razie potrzeby umożliwia zdjęcie zbędnej warstwy odzieży. Ogromne znaczenie ma przebywanie na świeżym powietrzu. Zaleca się, by na zabawy czy spacery na świeżym powietrzu przeznaczyć każdego dnia około dwie godziny. Oddychanie chłodnym powietrzem skutecznie stymuluje odporność i dotlenia organizm. Jesień może stanowić dla Was najbardziej stresogenny okres w roku – wtedy to bowiem wracacie po wakacjach do przedszkola czy szkoły. By pomóc sobie rozładować stres, warto zapewnić sobie odpowiednią dawkę aktywności ruchowej i… śmiechu, który wspomaga wydzielanie endorfin, wywierających korzystny wpływ na układ odpornościowy


 “PROGRAM DLA SZKÓŁ”

Realizacja standardu I, II, III

Gdy na świat przychodzi dziecko, karmimy je tym co najlepsze. Przygotowujemy zdrowe posiłki, wybieramy produkty najwyższej jakości. Ale gdy idzie do szkoły, zdrowa dieta  czasem schodzi na drugi plan. Aby wesprzeć rodziców w budowaniu  zdrowych nawyków żywieniowych  od września 2017 r. jest realizowany ,,Program dla szkół”. To kontynuacja dotychczasowych programów ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole”, które od roku 2017/18 zostały połączone w jedno działanie. W nowym ,,Programie dla szkół” dzieci z klas I-V przez 10 tygodni semestru szkolnego otrzymują 4 porcje owoców i warzyw oraz 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Dzięki temu poznają naturalne smaki, a ich dieta staje się bogatsza i bardziej odżywcza.


LEKCJA W KLASIE 6E

Realizacja standardu II, III

W ramach “Tygodnia dla zdrowia” klasa 6e 22 listopada przygotowała gazetkę pod hasłem “Jem zdrowo i higienicznie”. Uczniowie na godzinie wychowawczej przypomnieli sobie podstawowe zasady zdrowego żywienia. Ponadto, sami tworzyli spis zasad higienicznego jedzenia.  Dzieci pamiętały, że dla naszego zdrowia bardzo ważna jest nie tylko odpowiednia dieta, ale także ruch.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Realizacja standardu II, III

W ramach realizacji programu do walki z hałasem „ Usłyszeć ciszę…” w dniu 20 listopada 2018 roku odbyły się warsztaty Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII , podczas których uczniowie naszej szkoły wypracowali samodzielnie: Szkolny Kodeks Ciszy, Regulamin Stref Ciszy oraz ABC zachowania się uczniów podczas przerw. Dokumenty te będą dostępne  i możliwe do pobrania. Szkolny Kodeks Ciszy powinien znajdować się w każdej sali lekcyjnej.

Download (PDF, 256KB)


KOLOROWE KANAPECZKI

Realizacja standardu II, III

Podczas tygodnia o zdrowym żywieniu dzieci dowiedziały się, jakie produkty są najzdrowsze oraz co należy jeść, aby być zdrowym. W ramach podsumowania zdrowego tygodnia Grupa 0 ”B” zrobiła pyszne i zdrowe kanapki kolorowe.


LEKCJA W KLASIE 6D

Realizacja standardu  III

Lekcja godziny wychowawczej w klasie VI d przebiegała pod hasłem: „Jedzmy zdrowo, higienicznie i kulturalnie”. Cały materiał znajduje się w prezentacji poniżej,  przygotowanej przez wychowawcę klasy.

Zdrowa 6d- prezentacja multimedialna


LEKCJA W KLASIE 7D

Realizacja standardu  III

Uczniowie klasy VII d na godzinie wychowawczej zrealizowali temat: Co nie jest zdrowe dla naszego organizmu? 

1. SZKODZI NAM NADMIERNY HAŁAS

Tylko w ciszy myśli słyszysz!
Gdy wokół siebie będę miał ciszę –
Siebie zrozumiem,
Innych usłyszę!

2. SZKODZI NAM BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Czy to jesień, czy to zima…
Ty kanapy się nie trzymaj!
Gdy zbyt zimno na rowery,
Proponuję Ci spacery!

3. SZKODZI NAM NIEWŁAŚCIWE ODŻYWIANIE

Stwórz jadłospis dziś od nowa,
Jest piramida żywieniowa.
Powie, ile czego zjeść,
Żeby zdrowe życie wieść!


ZAJĘCIA W KLASIE 3C

Realizacja standardu II, III

JEMY TO CO ZDROWE – MY JEMY ZIELONE!
W zdrowym ciele zdrowy duch, więc warzywa jedz za dwóch…
Nie solone, nie pieprzone, niechaj rządzi dziś ZIELONE!
ZIELONE babeczki, ZIELONE kanapeczki, ZIELONE warzywa,
Każdy uczeń z 3C zdrowo się odżywia!


ZAJĘCIA W KLASIE 1A

Realizacja standardu II, III

22 listopada 2018r., w ramach “Tygodnia dla Zdrowia”, klasa Ia zrealizowała dzienny ośrodek “Jedzmy zdrowo i higienicznie”. Pierwszoklasiści poznali 10 zasad zdrowego żywienia i wartości odżywcze warzyw i owoców. Przestrzegając zasad higieny uczniowie własnoręcznie wykonali owocowe szaszłyki. Trud włożony w przygotowanie zdrowego i smacznego dania na podwieczorek oraz jego degustacja sprawiły wiele radości.


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Realizacja standardu II, III, IV

W ramach Tygodnia Zdrowia w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia pt. „Witaminowy alfabet”. Dzieci nauczyły się, że witaminy stanowią niezbędny składnik odżywczy dla organizmu. Wspólnie układaliśmy witaminowy alfabet, zapisując jak poszczególne witaminy oddziałują na nasz organizm:
• Witamina A – dobry wzrok,
• Witaminy z grupy B ( B1, B2, B6, PP) – gładka skóra i włosy,
• Witamina C – dobra odporność,
• Witamina D – mocne kości,
• Witamina E – źródło młodości,
• Witamina F – ładna cera,
• Witamina K – mocne naczynia krwionośne.
Uczniowie wykonali również prace plastyczne : wycinali i malowali kolorowe owoce i warzywa. Prace uczniów można podziwiać na wystawie przygotowanej w świetlicy.
Największym zainteresowaniem podczas zajęć cieszyły się zdrowe chipsy wykonane z marchewek. Dzieci kroiły, degustowały, a także wykazały się pomysłowością, tworząc kompozycję z wyciętych marchewek.
Na zakończenie przypomnieliśmy sobie piosenkę „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia o zdrowiu.


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Realizacja standardu II, III

W ramach Zdrowego Tygodnia, jaki odbywa się w naszej szkole w dniach 19.11-23.11.2018r. w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch czyli co należy robić, aby być zdrowym”. Na rozgrzewkę dzieci ułożyły hasło z rozsypanki wyrazowej. Następnie wszyscy wspólnie zastanowiliśmy się co należy robić, aby być zdrowym. Padło wiele ciekawych pomysłów. Dzieci poznały także piramidę żywieniową i dowiedziały się, że aktywność fizyczna jest jej najważniejszym filarem. Uczniowie rozważali co, by było gdybyśmy nie ćwiczyli. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że byłoby to niekorzystne dla naszego zdrowia. Najciekawszym momentem było segregowanie żywności na zdrową i niezdrową. Największy dylemat pojawił się w przypadku pizzy 🙂
Na zakończenie zaśpiewaliśmy piosenkę „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.


LEKCJA RELIGII

Realizacja standardu II, III

W ramach Tygodnia Zdrowia uczniowie klasy V c zastanawiali się, co nie jest zdrowe dla naszego organizmu. W odpowiedzi na to pytanie pomogło nam przypomnienie sobie grzechów głównych, które wprost mówią o tym, co szkodzi naszemu duchowi, ale też i ciału, oraz V przykazania Dekalogu, mówiące wprost, że trzeba dbać o siebie. Na tej podstawie uczniowie przygotowali dwa ,,dania”- jedno złożone ze składników szkodzących naszemu zdrowiu, drugie zaś było dla niego przeciwwagą, bo zawierało to, co służy organizmowi.


LEKCJA WDŻ

Realizacja standardu II, III

Dnia 22.11.2018 w ramach tygodnia zdrowia klasa 5c – grupa dziewcząt zrealizowała temat “Biegam, skaczę, ćwiczę – będę sprawny całe życie’. Uczennice wykonały plakat “Ruszaj się na zdrowie!”. Odbył się również wielki test o zdrowiu i zostały rozdane dyplomy.


LEKCJA W KLASIE  5A

Realizacja standardu  II, III

W ramach Tygodnia dla zdrowia klasa 5a, w poniedziałek 19 listopada, pracowała pod hasłem: “Cisza alternatywą dla hałasu”. Nasze przemyślenia, wnioski i postanowienia zwizualizowaliśmy na plakacie, który ozdobił naszą salę.


LEKCJA W KLASIE W 6A

Realizacja standardu I, II, III, IV
W poniedziałek 19 listopada Uczniowie klasy VI a realizowali hasło dnia “Biegam, skaczę, ćwiczę – będę zdrowy całe życie” w ramach szkolnego “Tygodnia dla zdrowia”.
Z tej okazji przygotowaliśmy mini-quiz sportowy dla koleżanek i kolegów, w którym nagrodą była zdrowa przekąska.
W naszej sali 210 odbył się również aerobik z prawdziwego zdarzenia ; )


,,NA STRAGANIE”

Realizacja standardu I, II, III

Dzieci z grupy O-B BIEDRONKI aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego odżywiania i z tej okazji przygotowały inscenizacje wiersza J. Brzechwy ,,Na straganie”. Metody aktywizujące najszybciej przemawiają do najmłodszych. Czego dowodem są uśmiechnięte buzie dzieci na zdjęciach. 🙂

Filmik


WIEM, CO JEM – BIEGAM, SKACZĘ, ĆWICZĘ…

Realizacja standardu II, III, IV

Uczniowie klasy II c nie tylko zdrowo się odżywiają, ale także dbają o kondycję fizyczną, bo w zdrowym ciele zdrowy duch!


LEKCJA W KLASIE 7B

Realizacja standardu II, III

Klasa 7b podczas godziny wychowawczej realizowała hasło: “Jemy to, co zdrowe”. Uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki oraz sałatki.


“TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” PRZEBIEGA BEZ ZAKŁÓCEŃ

Realizacja standardu III, IV

Uczniowie klas IV-VIII na lekcjach wychowania fizycznego realizują hasło: ” Biegam, skaczę, ćwiczę- będę sprawny całe życie”.
Nauczyciele wdrażają wychowanków do sportowego współzawodnictwa, kulturalnego kibicowania i przestrzegania zasad fair play.


“TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 🙂

Realizacja standardu III, IV

Lekcje wychowania fizycznego przebiegają pod hasłem: “Biegam, skaczę, ćwiczę- będę sprawny całe życie”.


ZAJĘCIA W 4F

Realizacja standardu III, IV

Godzina wychowawcza pod hasłem biegam, skaczę, ćwiczę…. w klasie 4f. Najpierw praca w grupach, prezentacje, a potem rozgrzewka i akcja sportowa. Oj było wesoło i sportowo :).


ZAJĘCIA W 2D

Realizacja standardu II, III

W dniu 20 listopada klasa II d wraz z wychowawcą przygotowała pyszne, zdrowe, kolorowe sałatki owocowe. Realizując hasło dnia: “Jemy to, co zdrowe”. Wśród owoców królowały: jabłka, gruszki, banany, borówki, kiwi, mandarynki i wiele innych. Uczniowie wykazali się wiedzą poprzez udział w quizie tematycznym: witaminowe abecadło. Wszystkie sałatki wyglądały i smakowały wspaniale.


DZIEŃ ŚNIADANIA

Realizacja standardu I, III

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego uczniowie klasy II c przyłączyli się do Klubu Śniadanie Daje Moc, w których poznali 12 zasad zdrowego odżywiania oraz 8 listopada obchodzili Dzień Śniadania. Podczas świętowania odwiedziła uczniów dziennikarka Radia Lublin, która przeprowadzała wywiady, a dzieci udowadniały, że mają wiedzę i MOC!


ZABAWY NA ŚNIEGU

Realizacja standardu II, III, IV

Za oknem zimowa aura i śnieg, który dzieci uwielbiają. Dlatego  podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci miały okazję, aby zażyć ruchu na świeżym powietrzu, przy okazji świetnie się bawiąc.


BIEGAM, SKACZĘ, ĆWICZĘ… nie tylko na terenie sali gimnastycznej!

Realizacja standardu III, IV

Pierwszy śnieg to dla dzieci wielka radość i inspiracja do zabawy. Nie sposób było usiedzieć w ławce, gdy za oknem zrobiło się tak bajecznie.
A oto zdjęcia prezentujące zachwyt uczniów klasy 3c dzisiejszą pogodą i ich pierwsze dzieła z białego puchu:))


LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Realizacja standardu III, IV

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie od dnia 19 listopada rozpoczęły się zajęcia “Tygodnia dla zdrowia”😊
Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele i uczniowie realizowali temat: “Biegam, skaczę, ćwiczę- będę sprawny całe życie”.


PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Realizacja standardu III

Na początku listopada uczniowie klas IV-VIII wykonali prezentacje multimedialne w programie Power Point. Przedstawione  prezentacje nawiązują do haseł związanych ze zdrowym odżywianiem, wpływem hałasu na nasze zdrowie, informacjami  związanymi z działaniami Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie wykonywali prezentacje na podstawie materiałów  zamieszczonych  na naszej stronie oraz wyszukiwali ciekawe wiadomości w Internecie.

Zasady zdrowego odżywiania

Hałas zły dla nas

Zdrowe odżywianie

Zdrowa Szkoła

Zdrowe odżywianie

Zdrowa Szkoła


ZAJĘCIA W 6E

Realizacja standardu III

Gazetka ścienna, która jest efektem przeprowadzonej lekcji godziny wychowawczej w klasie 6e – “Wpływ hałasu na organizmy żywe”.


 STREFA CISZY

Realizacja standardu II, III, IV

Strefy Ciszy cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów. Dlatego zastała wyznaczona kolejna Strefa Ciszy w naszej szkole sala 205 godzina 12.55-13.20. Łącznie mamy już 4  Strefy Ciszy, dokładną mapę możecie znaleźć na korytarzu pierwszego piętra.Na drzwiach stołówki szkolnej, biblioteki oraz sali nr 106 znajduje się znak, który przypomina nam o zachowaniu w tych miejscach szczególnej ciszy. Autorem pracy jest uczennica naszej szkoły.


ŚNIADANIE DAJE MOC

Realizacja standardu III 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do zajęć i zabawy. Dlatego ważne jest, aby każde dziecko wiedziało, jak powinno wyglądać pełnowartościowe śniadanie.


JESIEŃ NA SPORTOWO

Realizacja standardu II, III, IV

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Dlatego korzystając z pięknej jesiennej pogody, spędzamy jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej grają w różne gry ruchowe na boisku szkolnym oraz bawią się na placu zabaw.


ZAJĘCIA W 4F

Realizacja standardu  III

4f przygotowała i zaprezentowała komiksy o zdrowym jedzeniu i aktywności fizycznej.


LEKCJE PROWADZONE PRZEZ SZKOLNYCH LOGOPEDÓW

Realizacja standardu I, II, III

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na temat negatywnego wpływu hałasu na funkcjonowanie człowieka. W czasie lekcji prowadzonych przez szkolnych logopedów, dzieci przypomniały sobie czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka. Uczniowie poznali również budowę i zasady higieny narządu słuchu. Logopedzi przeprowadzili także wstępne badania słuchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne zapobieganie negatywnym skutkom hałasu.