Wesołe poranki- mówienie i słuchanki

„Wesołe poranki- mówienie i słuchanki” to szkolna  odpowiedź na potrzebę rozwijania umiejętności językowych najmłodszych wychowanków. Chcemy stworzyć warunki do prawidłowego kształtowania wszystkich umiejętności  wpływające na proces nabywania języka. Tak ważne jest dlatego stwarzanie dzieciom bezpiecznego i swobodnego środowiska do kształtowania umiejętności potrzebnych do biegłego wypowiadania się w języku polskim, jak również przygotowywania do opanowania umiejętności czytania, czyli wyjściu naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.