Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Logowanie do systemu rekrutacji będzie dostępne od 15.05.2023 r. do 23.06.2023 r. (do godz.15.00).

Dane do logowania zostaną Państwu przekazane vulkanem do 15.05.2023r.

Logowanie odbywać się będzie na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/

Zmienione podczas logowania hasło proszę zapisać, gdyż będzie niezbędne przy kolejnym logowaniu.

Wypełnianie wniosku:

Po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego w celu wypełnienia wniosku należy w lewym bocznym menu kliknąć pozycję Wniosek a następnie wybrać opcję: Modyfikuj wniosek

Wypełniając wniosek należy sprawdzić i uzupełnić dane osobowe w formularzu. 

Kolejny krok, to wybór szkoły i oddziału. W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Wprowadzone do wniosku dane należy zapisać. (pozycja Zapisz)

Złożenie wniosku:

  1. Składanie wniosku osobiście, wówczas należy wiosek wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru lub
  2. Składanie wniosku elektronicznie, pozwala na podpisanie wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych Profilem zaufanym i nie wymaga składania wersji papierowej. Uwaga! po podpisaniu wniosku profilem zaufanym trzeba jeszcze kliknąć pozycję: Złóż wniosek.

Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach składają wniosek do 31 maja 2023r. oraz muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają w szkole podstawowej po wypełnieniu wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami dotyczącymi oferty edukacyjnej:

– oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin – https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin,765,1082,1.html

– oferta wszystkich szkół – https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

– dane teleadresowe i link do stron internetowych szkół –  https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/licea-ogolnoksztalcace/

– informacje dotyczące rekrutacji  z poprzednich sezonów dostępne są na stronie  – https://lublin.eu/edu/projekt/informacje-dla-kandydatow/oferty-rekrutacyjne/#id_1

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/  w zakładce: Dokumenty do pobrania.

W razie wątpliwości lub problemów z wypełnianiem wniosku prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, wicedyrektorami lub p. Katarzyną Kołacz

Post Author: Admin Kasia