Młodzi w akcji

Młodzi w akcji – Fundacja CEO 

W ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania Grantu 😊

Przystępując do Programu „Młodzi w Akcji” Nauczyciele wychowania fizycznego- propagowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z UNICEF- jako jedna z dwóch szkół lubelskich, uzyskaliśmy Grant w kwocie 4 tys. Zł.

Program opiera się na założeniach edukacji włączającej oraz analizie specjalnych potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego. Powstał z przeświadczenia, iż nauczyciele wychowania fizycznego mogą wpływać na to, jak uczennice i uczniowie czują się nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego lecz także w szkole. Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy w polskich szkołach pojawili się uczniowie z  Ukrainy. Wykluczenie nie dotyczy tylko ucznia obcokrajowca. Często o dyskryminacji mówimy ze względu ma:

– status majątkowy

– pochodzenie

– wygląd

– wykluczenie komunikacyjne

– specjalne potrzeby edukacyjne

– stan psychiczny

– kulturę

– stan zdrowotny

– orientację seksualną itd.

Wygrana Grantu pozwoliła pozyskać pieniądze z przeznaczeniem na działania podejmowane w celu włączania całej społeczności szkolnej w aktywność fizyczną oraz projekty prozdrowotne.

Post Author: Admin Kasia