Spotkania z rodzicami

7-8 września 2022 r. – zebranie

23-24 listopada 2022 r. – konsultacje

14-15 grudnia  2022 r. – zebranie

8-9 lutego 2023 r. – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze

19-20 kwietnia 2023 r. – konsultacje

17-18 maja 2023 r. – zebranie