Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie
w roku szkolnym 2020/2021

p. Urszula Ziembikiewicz – Otulska – przewodnicząca

p. Barbara Drzewicka – sekretarz

p. Magdalena Hader – skarbnik

p. Anna Krzymowska-Buda – członek

p. Łukasz Dąbski – członek

p. Bartosz Fedorowski – członek

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie

77 1090 2590 0000 0001 4698 6688