Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie
w roku szkolnym 2023/2024

p. Ewelina Purc – przewodnicząca

p. Sylwia Lachowicz – skarbnik

p. Agnieszka Barabas – sekretarz

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie

85 1750 0012 0000 0000 3289 5735