Plan zajęć dodatkowych

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK