Opłaty

Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego Urzędu Miasta w
Lublinie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie informuje, iż od dnia 25.01.2021 będą testowane elektroniczne karty
obiadowe z nadanym numerem i kodem, które każdy uczeń
klas 1-3 otrzymał w dn. 22.01.2021 od intendentki Janiny Wójcik bezpłatnie. Karta będzie niezbędna przy pobieraniu obiadu , czytnik karty jest dostępny na stołówce przy punkcie wydawania posiłków.
Podchodząc do okienka po obiad uczeń dla potwierdzenia
odebrania obiadu jednorazowo zbliża kartę do czytnika.
W przypadku zgubienia karty należy skontaktować się z
intendentką pod nr tel. 81 744 28 08 wew. 1.

OPŁATY ZA OBIADY 

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021 r.


DLA ODDZIAŁU “0”

NUMER KONTA: 18 1240 1503 1111 0010 0165 1570

Bank Pekao S.A.

Kwota do zapłaty 22 x 7,50 zł = 165,00 zł  od 01.09.2021      


DLA DZIECI Z KLAS 1-8 

NUMER KONTA: 77 1240 1503 1111 0010 0165 1769

Kwota do zapłaty 19 dni x 3,50 zł = 66,50 zł od 06.09.2021


DLA NAUCZYCIELI

NUMER KONTA: 77 1240 1503 1111 0010 0165 1769

Kwota do zapłaty 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł od  06.09.2021

Osoby które będą chciały korzystać z obiadów od 06.09. muszą złożyć deklarację obiadową do  02.09.2021 do godziny 15:00.

 

W przypadku rezygnacji z obiadów, prosimy o złożenie rezygnacji na piśmie 27.09 2021 r. !!!!

Jeśli nie dokonano rezygnacji osoby, które zostały zapisane we wrześniu są liczone jako korzystające z obiadów.

Warunkiem korzystania z posiłków jest dokonanie wpłaty
na odpowiednie konto szkoły.

UWAGA! Rodzice uczniów: klas  2-8 przed dokonaniem wpłaty na obiady  proszone są o kontakt z Intendentką  w godzinach od 9:00 – 11:30 lub drogą mailową na adres: janina.wojcik@sp40.lublin.eu