Opłaty

Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego Urzędu Miasta w
Lublinie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie informuje, iż od dnia 25.01.2021 będą testowane elektroniczne karty
obiadowe z nadanym numerem i kodem, które każdy uczeń
klas 1-3 otrzymał w dn. 22.01.2021 od intendentki Janiny Wójcik bezpłatnie. Karta będzie niezbędna przy pobieraniu obiadu , czytnik karty jest dostępny na stołówce przy punkcie wydawania posiłków.
Podchodząc do okienka po obiad uczeń dla potwierdzenia
odebrania obiadu jednorazowo zbliża kartę do czytnika.
W przypadku zgubienia karty należy skontaktować się z
intendentką pod nr tel. 81 744 28 08 wew. 1.

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC MAJ 2023 r.

DLA ODDZIAŁU “0”

UWAGA ZMIANA CENY OBIADU

NUMER  KONTA: INDYWIDUALNE  KONTO DZIECKA W  DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

  Kwota do zapłaty 18 x 10,00zł = 180,00 zł (nie  liczone 2,4,5 maj)

DLA DZIECI Z KLAS 1-8

UWAGA ZMIANA CENY OBIADU

z 4,00zł na 5,00zł

NUMER KONTA:  KONTA INDYWIDUALNE W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

Kwota do zapłaty 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł

________________________________________________

Warunkiem korzystania z posiłków jest złożenie deklaracji obiadowej do dnia 29 miesiąca poprzedzającego dla niezgłoszonych wcześniej oraz dokonanie wpłaty na INDYWIDUALNE KONTO UCZNIA.

Jeśli w podglądzie  w dzienniku VULCAN rodzic nie widzi nr indywidualnego  konta obiadowego należy zgłosić się do pokoju nr 11 – intendent

Odbiór karty obiadowej – pokój nr 11 intendent.

Osobom, która nie spełnią powyższych warunków nie zostanie wydany posiłek.

Dzieci, które zrezygnowały z posiłków powinny oddać kartę obiadową wydaną przez szkołę do pok. 11.

Dzieci, które zgubiły kartę obiadową powinny zgłosić się do sekretariatu, zaraz po stwierdzeniu tego faktu, w celu zablokowania karty. Następnie kupić kartę w sklepiku szkolnym i ponownie aktywować w sekretariacie szkoły

Opłaty za poprzednie miesiące:

STYCZEŃ – 55,00zł

LUTY -100,00zł

MARZEC – 115,00zł

KWIECIEŃ – 80,00 zł

 Zaległości należy uregulować  NATYCHMIAST  !!!!!!

ZA BRAK WPŁAT BĘDĄ BLOKOWANE KARTY OBIADOWE

ZA OBIADY  DOKONUJEMY OPŁATY DO KOŃCA  KAŻDEGO MIESIĄCA 2023