Opłaty

Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego Urzędu Miasta w
Lublinie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie informuje, iż od dnia 25.01.2021 będą testowane elektroniczne karty
obiadowe z nadanym numerem i kodem, które każdy uczeń
klas 1-3 otrzymał w dn. 22.01.2021 od intendentki Janiny Wójcik bezpłatnie. Karta będzie niezbędna przy pobieraniu obiadu , czytnik karty jest dostępny na stołówce przy punkcie wydawania posiłków.
Podchodząc do okienka po obiad uczeń dla potwierdzenia
odebrania obiadu jednorazowo zbliża kartę do czytnika.
W przypadku zgubienia karty należy skontaktować się z
intendentką pod nr tel. 81 744 28 08 wew. 1.

Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2021 wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki:

Kwota do zapłaty 20 x 7,50 zł = 150,00 zł

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla uczniów kl. 1-3 :  

Kwota do zapłaty

16-3(egzaminy)=13 dni x 3,50 zł = 45,50 zł do 24.06.2021

Klasy 1-3 osoby, które w maju zapłaciły 70.00zł mają nadpłatę, proszone są o kontakt z  Intendentka-Janiną Wójcik

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

Dla uczniów kl. 4-8

Kwota do zapłaty: 16 dni x 3,50 zł = 56,00zł do 24.06.2021

  • Osoby, które rezygnują z obiadów po powrocie zobowiązane są złożyć REZYGNACJĘ  NA PIŚMIE  DO 14 maja 2021r. 


Dla nauczycieli: 

Kwota do zapłaty 16 dni x 5,50 zł = 88,00 zł do 24.06.2021

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

Warunkiem korzystania z posiłków jest dokonanie wpłaty na odpowiednie konto szkoły.
Osobom, które nie spełnią powyższych warunków nie zostanie wydany posiłek.
Osoby, które nie zapłaciły za obiady za miesiąc maj proszone są przed dokonaniem opłaty za miesiąc czerwiec o kontakt z intendentką.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 odpisy z obiadów dokonujmy dzień po zgłoszeniu.
Odpisu można dokonać w godzinach pracy sekretariatu od 8-15.30.