Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Od dnia 1.03.2021r. do 12.03.2021 r.
•        Weryfikacja i akceptacja wniosku rekrutacyjnego na podstawie dokumentów dostarczonych do placówki lub wniosku ze stosownymi załącznikami podpisanego profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym przez obojga rodziców
•        Wywiązywania się z poszczególnych etapów rekrutacji zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w systemie rekrutacji.
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych,530,1082,1.html

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych.

LpRodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
Postępowanie rekrutacyjne
1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego15.02.2021
godz.8.00
26.02.2021
godz.12.00
2.Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców01.03.2021
godz.8.00
3.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców01.03.2021
godz.8.00
12.03.2021
godz.15.00
4.Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców12.03.2021 godz.15.00
5.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców12.04.2021 godz.12.00
6.Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania12.04.2021
godz.12.00
16.04.2021
godz.15.00
7.Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców19.04.2021 godz.12.00
Postępowanie uzupełniające
8Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców24.05.2021
godz.8.00
9.Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców24.05.2021
godz.8.00
28.05.2021
godz.8.00
10.Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców28.05.2021
godz.8.00
11.Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców17.06.2021 godz.12.00
12Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania17.06.2021
godz.12.00
24.06.2021
godz.15.00
13.Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców25.06.2021 godz.12.00