Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Animator boisk wielofunkcyjnych w ramach programu “Moje boisko Orlik”

OGŁOSZENIE NABOROWE na Animatora boisk ORLIK przy SP40 w Lublinie- nabór uzupełniający (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata na animatora-nabór uzupełniający (odt)

OGŁOSZENIE NABOROWE na Animatora boisk ORLIK przy SP40 w Lublinie- nabór uzupełniający (pdf)

OGŁOSZENIE NABOROWE na Animatora boisk ORLIK przy SP40 w Lublinie- nabór uzupełniający (odt)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata na animatora- nabór uzupełniający (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata na animatora- nabór uzupełniający (odt)

OGŁOSZENIE NABOROWE na Animatora boisk ORLIK przy SP40 w Lublinie

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata na animatora

Bezpłatne przejazdy dla dzieci od 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji…