Klasy 4-8

JĘZYK POLSKI

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

HISTORIA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

MATEMATYKA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

MUZYKA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

PLASTYKA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

PRZYRODA

KLASA 4 (POBIERZ)

BIOLOGIA

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

CHEMIA

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

GEOGRAFIA

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

FIZYKA

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

RELIGIA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASA 4, 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

INFORMATYKA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

TECHNIKA

KLASA 4 (POBIERZ)

KLASA 5 (POBIERZ)

KLASA 6 (POBIERZ)

JĘZYK HISZPAŃSKI

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

JĘZYK NIEMIECKI 

KLASA 7 (POBIERZ)

KLASA 8 (POBIERZ)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA 8 (POBIERZ)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLASA 8 (POBIERZ) (POBIERZ)