Klasy 1-3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA 1 (POBIERZ)

KLASA 2 (POBIERZ)

KLASA 3 (POBIERZ)