Kalendarz Szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego           1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2020r.

Koniec pierwszego semestru          15 stycznia 2021r.

Ferie zimowe                                     1 – 14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna       1 – 6 kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty                     25 – 27 maja 2021r.

Zakończenie roku szkolnego           25 czerwca 2021r.

Ferie letnie                                          26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40:

 

25,26,27 maja 2021r. (dla uczniów klas I- VII)