Kalendarz Szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego           1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2022r.

Koniec pierwszego semestru          15 stycznia 2023r.

Ferie zimowe                                     16 – 29 stycznia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna       6 – 11 kwietnia 2023r.

Egzamin ósmoklasisty                     23 – 25 maja 2023r.

Zakończenie roku szkolnego           23 czerwca 2023r.

Ferie letnie                                          24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40:

31 października 2022 r. 
2, 4, 5 maja 2023 r. 
23, 24, 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty – dotyczy uczniów klas I- VII)
9 czerwca 2023 r.