Innowacje pedagogiczne


W zgodzie z naturą 

W dzisiejszych czasach ekologia znajduje wielu zwolenników. Coraz częściej w społeczeństwie dostrzegana jest potrzeba, a nawet konieczność dbania o środowisko dla siebie i przyszłych pokoleń. Obecnie również przed szkołą stawia się zadanie, by starać się kształtować u uczniów świadomy stosunek do przyrody, rozbudzać miłość i podziw do różnorodnych form życia, formować właściwe postawy wobec natury i jej ochrony.
Wychodząc naprzeciw potrzebom ekologicznym wychowawczyni klasy IIc – p. Marta Wójcik stworzyła innowację pedagogiczną „W zgodzie z naturą” . Treści innowacji mają wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć im świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody.


Fotografia, malarstwo, a może taniec? Czym się interesujesz?
Jakie masz hobby i zainteresowania?
Czy marzysz o swojej przyszłości w jakimś konkretnym zawodzie?
Jedno jest pewne: prawdziwa pasja może okazać się sposobem na odniesienie sukcesu
i wymarzoną karierę zawodową.
Swoje pasje odkrywają uczniowie klasy 3c, którzy uczestniczą w zajęciach realizując
innowację pedagogiczną ,,Odkryj w sobie pasję”.


Dzięki zajęciom dydaktycznym opartym głównie na pokazie i ekspozycji uczeń ma możliwość przyswoić wiadomości z zakresu przyrody w sposób wizualny oraz w działaniu praktycznym poznać techniki pracy pszczelarza.
Innowacja ma za zadanie przybliżyć uczniom świat tych pożytecznych owadów, stworzyć uczniowi takie warunki, które pobudzą jego ciekawość, wyeliminują lęk przed owadami, zwiększą integrację grupy rówieśniczej i podniosą poziom posiadanych wiadomości i umiejętności.

Warto kształtować świadomość uczniów, że pszczoła to nie tylko “nieprzyjemne uczucie” związane z ukąszeniem, ale również pożytek dla całego świata.


Ma za zadanie stworzyć uczniowi warunki, dzięki którym poprzez zabawę rozwinie swoje umiejętności, a przy okazji ciekawie spędzi czas w szkole. Kiedy użyjemy narzędzia, jakim są gry planszowe nauka, dla naszych uczniów stanie się atrakcyjniejsza, będą bardziej zaangażowani i zainteresowani zajęciami, szybciej też przyswoją nowe treści. Pobudzą się do logicznego myślenia, a w dużej mierze wyciszą.


Dziecko rozwija się i poznaje otaczający go świat, wie o nim coraz więcej, musi też wiedzieć coraz więcej o zagrożeniach jakie może napotkać. Musi umieć je przewidywać, przeciwdziałać im, lub też unikać. Założeniem innowacji jest uczynić życie dziecka zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym bezpiecznym. Ma go wyposażyć w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu bezpiecznie poruszać się i reagować na zaistniałe niebezpieczeństwo.


Wesołe poranki – mówienie i słuchanki.

„Wesołe poranki- mówienie i słuchanki” to szkolna  odpowiedź na potrzebę rozwijania umiejętności językowych najmłodszych wychowanków. Chcemy stworzyć warunki do prawidłowego kształtowania wszystkich umiejętności  wpływające na proces nabywania języka. Tak ważne jest dlatego stwarzanie dzieciom bezpiecznego i swobodnego środowiska do kształtowania umiejętności potrzebnych do biegłego wypowiadania się w języku polskim, jak również przygotowywania do opanowania umiejętności czytania, czyli wyjściu naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.