Informacje – obiady

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • Każdy korzystający z obiadów musi wypełnić deklarację obiadową ( pobraną ze strony szkoły).
 • Wpłacając za obiady dokument wpłaty wypisujemy: 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 40 ,IMIĘ NAZWISKO  DZIECKA- NIE  RODZICA ,  KLASA, MIESIĄC,  ZA  KTÓRY  WPŁACAMY.

 • Wpłaty dokonujemy w kwocie jaka jest podana w ogłoszeniu na dany miesiąc BEZ ZAOKRĄGLEŃ. 
 • Odpisów za obiady dokonujemy dzień po zgłoszeniu.
 • Odpisy należy dokonywać osobiście lub telefonicznie u Pani intendentki. Odpisy należy odliczać
  w następnym miesiącu po zgłoszeniu. Nie będą odliczane nieobecności, które nie zostały zgłoszone!
 • Odpisy oddziału “0” będą odliczane w dniu zgłoszenia do godziny 8.30.
 • Rezygnację z obiadów należy zgłosić PISEMNIE u Pani intendentki. 
 • Jeśli dziecko miało odpisy, należy uzgodnić z Panią intendentką kwotę, jaka powinna być wpłacona w następnym miesiącu.
 • Wszystkie informacje dotyczące posiłków i obiadów można uzyskać u Pani intendentki w godzinach 9.00-14.00 w pokoju nr 11..

DEKLARACJA do pobrania