Dzwonki

Lekcje

Przerwy

1.

7.30 – 8.15

1.

7.25 – 7.30

2.

8.20 – 9.05

2.

8.15 – 8.20

3.

9.10 – 9.55

3.

9.05 – 9.10

4.

10.05 – 10.50

4.

9.55 – 10.05

5.

11.00 – 11.45

5.

10.50 – 11.00

6.

12.05 – 12.50

6.

11.45 – 12.05

7.

13.10 – 13.55

7.

12.50 – 13.10

8.

14.10 – 14.55

8.

13.55 – 14.10

9.

15:00 – 15.45

9.

14.55– 15:00

10.

15.50 – 16.35

10.

15.45 – 15:50

11.

16.40 – 17.25

11.

16.35 – 16.40

UWAGA! Opiekun przeprowadzający dzieci będzie obecny na przejściu do godziny 16:50!