Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.  Poprzez swoje działanie w tym organie, wywierają wpływ na życie szkoły, mogą współdecydować o sprawach jej dotyczących. Dzieci i młodzież w sposób nieskrępowany  i demokratyczny wybierają swoich przedstawicieli, by potem uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmów dla kolegów, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

 

Podstawowe cele i działania Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to:

 • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 • prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • podtrzymywanie tradycji,
 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • współpraca z Samorządem uczniów klas młodszych.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/18:

klasy I-III

Przewodniczący – Igor Świętochowski

Zastępca Przewodniczącego – Gabriela Szymańska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III:

p. Urszula Dragan

p. Anna Rudnicka

 

klasy IV – VII

Przewodnicząca – Zofia Pyłypczuk

Zastępca Przewodniczącej – Alicja Kosmala

Skarbnik – Szymon Sosnowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VII:

p. Marta Muzyczuk

p. Maria Pastucha

p. Olaf Stankiewicz

p. Łukasz Janczykowski