Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie w roku szkolnym 2017/2018

 

p. Urszula Ziembikiewicz – Otulska – przewodnicząca

p. Piotr Ostrowski – skarbnik

p. Piotr Tęcza – członek