Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie
w roku szkolnym 2019/2020

p. Urszula Ziembikiewicz – Otulska – przewodnicząca

p. Barbara Drzewicka – sekretarz

p. Magdalena Hader – skarbnik