Ochrona danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych 

Pan Witold Przeszlakowski

email: bbi@lublin.eu

Pisemny kontakt z Administratorem danych:     sp40@iod.lublin.eu

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów