Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

I


WYŻYWIENIE ODDZIAŁ “O” –> więcej

Opłaty za miesiąc luty 2019 r. wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki  10×7=70,00zł

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci 10 x3,00=30,00 zł

Dla nauczycieli 10 x4,60= 46,00zł

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

Osoby, które nie zapłaciły za miesiąc styczeń mogą nie dostać obiadu 01.02.2019 r.