Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 


Opłaty za miesiąc styczeń 2020 r. wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki:

1.  9x7,00= 63,00zł 

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  

9 x3,00=27,00 zł (od 13.01.-24.01.2020 FERIE ZIMOWE)

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769


Dla nauczycieli: 

 9×5,00= 45,00zł 

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769