OpłatyOpłaty za obiady za miesiąc październik 2020 r. wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki:

22 dni x 7,50 zł = 165,00 zł

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  

21 dni x 3,50 zł = 73,50zł – bez 14.10.2020 r.

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769


Dla nauczycieli: 

21 dni x 5,50 zł = 115,50 zł – bez 14.10.2020 r.

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

UWAGA !
Warunkiem korzystana z posiłków jest złożenie deklaracji obiadowej do 30 września 2020r. oraz dokonanie wpłaty na odpowiednie konto szkoły.

Osobom, które nie spełnią powyższych warunków nie zostanie wydany posiłek.

NADPŁATY ZA MARZEC

Osoby mające nadpłatę za marzec proszone są przed dokonaniem opłaty za październik o kontakt z intendentką. 

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 odpisy z obiadów dokonujmy dzień po zgłoszeniu.
Odpisu można dokonać w godzinach pracy sekretariatu od 8-15.30.