Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 


Opłaty za miesiąc listopad 2019 r. wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki:

19x7,00= 133,00zł 

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  

18 x3,00=54,00 zł (19 dni – 1  za 31.10 = 18 dni)

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769


Dla nauczycieli: 

 18×5,00= 90,00zł 

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769