Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 

I


WYŻYWIENIE ODDZIAŁ “O” –> więcej

Opłaty za miesiąc czerwiec 2019 r. wynoszą:

1) ODZIAŁ”O” posiłki 12×7= 84,00zł bez 19 ,21, .2019 (nie liczone)
2) ODZIAŁ”O” posiłki 17×7= 119,00zł do końca czerwca(bez 19 i 21 czerwca)

Uwaga Rodzice „O” : W zależności od dni uczęszczania dziecka do oddziału „0” w miesiącu czerwcu proszę wybrać odpowiedni wariant opłat – 1 lub 2

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  12 x3,00=36,00 zł

KONTO OBIADOWE DLA KLAS 1-8

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

19.06.2019 r. rozdanie świadectw nie będzie obiadów i nie zostały policzone opłaty.


Dla nauczycieli: 12×4,60= 55,20zł

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

Osoby, które nie zapłaciły za miesiąc  maj mogą nie dostać obiadu 03.06.2019 r.