Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 


Opłaty za miesiąc wrzesień 2019 r. wynoszą:

ODZIAŁ”O” posiłki:

21×7= 147,00zł od 02.09.2019- poniedziałek

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  

19 x3,00=57,00 zł od 04.09.2019 -środa

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769


Dla nauczycieli: 

 16×5,00= 80,00zł od 09.09.2019 -poniedziałek

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769