Opłaty

Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 

I


WYŻYWIENIE ODDZIAŁ “O” –> więcej

Opłaty za miesiąc kwiecień 2019 r. wynoszą:

1) ODZIAŁ”O” posiłki 16 x 7= 112,00 zł bez 18,19,23 ,29,30,04.2019

2) ODZIAŁ”O” posiłki 18 x 7= 126,00 zł bez 18,19,23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna

3) ODZIAŁ”O” posiłki 21 x 7= 147,00 zł posiłki policzono z Wiosenną przerwą świąteczną 18,19,23.04.2019

Uwaga Rodzice „O” : W zależności od dni uczęszczania dziecka do oddziału „0” w miesiącu kwietniu proszę wybrać odpowiedni wariant opłat – 1 ,2 lub 3

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 : 13 x 3,00=39,00 zł

Dla nauczycieli: 13 x 4,60= 59,80 zł

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

W dniach 15,16,17 .04 nie będzie zajęć lekcyjnych (EGZAMIN KL.8) i w dniach 29,30.04.2019 nie będzie obiadów i nie zostały policzone do opłat.

Osoby, które nie zapłaciły za miesiąc  marzec mogą nie dostać obiadu 01.04.2019 r.