Opłaty

Od 1-go marca 2020r. zostaje wprowadzona zmiana stawki żywieniowej na obiady szkolne:

Dla oddziału “0” z 7,00 zł na 7,50 zł

Dla dzieci od 1-8 klasy z 3,00 zł na 3,50 zł

Dla nauczycieli  z 5,00 na 5,50 zł


Odpisy obiadów prosimy dokonywać telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

Odpisy od 1 do 8 klasy dokonujemy dzień po zgłoszeniu. 


Opłaty za miesiąc marzec 2020 r. wynoszą:

ODDZIAŁ”O” posiłki:

1.  22x7,50= 165,00zł 

 NUMER KONTA DLA  ODDZIAŁU “0”:

18 1240 1503 1111 0010 0165 1570


Dla dzieci kl. 1-8 :  

22 x3,50=77,00 zł

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769


Dla nauczycieli: 

 22×5,50= 121,00zł 

NUMER KONTA: 77124015031111001001651769

Osoby, które nie zapłaciły za miesiąc LUTY mogą nie dostać obiadu 02.03.2020r.