Kalendarz Szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego           3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna          24 – 31 grudnia 2018r.

Koniec pierwszego semestru          15 stycznia 2019r.

Ferie zimowe                                     11 – 22 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna       18 – 23 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty                     15 – 17 kwietnia 2019r.

Zakończenie roku szkolnego           21 czerwca 2019r.

Ferie letnie                                          22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40:

14 września2018r.

2 listopada 2018r.

15,16,17 kwietnia 2019r. (dla uczniów klas I- VII)

29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.