Kalendarz Szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego           2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2019r.

Koniec pierwszego semestru          15 stycznia 2020r.

Ferie zimowe                                     13 – 24 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna       9 – 14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty                     21 – 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie roku szkolnego           26 czerwca 2020r.

Ferie letnie                                          27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40:

31 października 2019r.

2,3 stycznia 2020r.

21,22,23 kwietnia 2020r. (dla uczniów klas I- VII)

30 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.