Projekt – “STOP WANDALOM”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Miasta Lublin i Powiatu lubelskiego

Informuję, że Komenda Miejska Policji w Lublinie wdrożyła projekt pn. „STOP WANDALOM”, który skierowany jest do społeczności lokalnych w tym bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Występujące w przestrzeni publicznej uszkodzenia i niszczenie mienia generują szkody indywidualne i społeczne, powodują poczucie krzywdy i wpływają na poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Na potrzeby projektu Wydział Prewencji KMP Policji w Lublinie opracował prezentację multimedialna przedstawiająca przykładowe akty wandalizmu w ogólnym wizerunku miasta Lublin jak również realizację działań profilaktycznych w tym zakresie. W związku z powyższym zachęcam Państwa do włączenia się w powyższy projekt poprzez wykorzystanie ww. materiałów do realizacji działań edukacyjno-wychowawczych (zwiększanie świadomości prawnej młodzieży szkolnej) w ramach szkolnego/klasowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Widoczną oznaką włączenia się do powyższych działań profilaktycznych niech będzie pobranie i zamieszczenie w widocznym miejscu plakatu promującego przedmiotowe przedsięwzięcie.

Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia jest pracownik Wydziału Prewencji KMP w Lublinie – pani Elżbieta Konowałek; e-mail: elzbieta.konowalek@lu.policja.gov.pl

Na podany adres mailowy proszę przesłać krótką informację o wykorzystaniu materiałów szkolnych celów edukacyjnych.

Poniżej link do materiałów projektu STOP WANDALOM:
http://lublin.lubelska.policja.gov.pl/llu/prewencja/programy-i-projekty-edu/64485,Projekt-prewencyjno-edukacyjny-quotSTOP-WANDALOMquot.html

Post Author: Admin Dejw