Uroczystości związane z Lubelskim Lipcem 80

8 lipca 2019 r. reprezentacja naszej szkoły wraz z pocztem udała się do Świdnika, gdzie wzięła udział w obchodach rocznicy strajków na Lubelszczyźnie. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło od strajku w Państwowych Zakładach  Lotniczych w Świdniku. Następnie do protestujących dołączały kolejne fabryki i przedsiębiorstwa.

Wspomniane  wydarzenia, przeszły do historii pod nazwą Lubelskiego Lipca 80 . Uczestnicy obchodów rocznicy strajków oraz zaproszeni goście  złożyli kwiaty pod pomnikiem na terenie WSK PZL-Świdnik.

Również 31 sierpnia 2019 r., w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, poczet naszej szkoły wziął udział w uroczystości „Dzień Solidarności i Wolności”. Upamiętniła ona zryw Polaków, który zapoczątkował upadek komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Uroczystość rozpoczęła się przed Pomnikiem Wdzięczności przy ulicy Męczenników  Majdanka, gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach tak ważnych dla Lubelszczyzny, jak i naszej szkoły, która od roku nosi imię Lubelskiego Lipca 1980.

Post Author: Justyna Makowska