Ślubowanie klas pierwszych


     Dnia 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 40 odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Tego dnia 91 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie. Uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych i założyli tradycyjne birety. W uroczystości uczestniczyli, także zaproszeni goście, rodzice i dziadkowie. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie zostali pasowani przez Dyrektor Ewę Sadowską na uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 przy pomocy symbolicznego ołówka.

Post Author: Agnieszka Cisek