Informacja o akcji protestacyjnej w szkole

Szanowni Państwo,
strajk jest kontynuowany. W szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, sprawowane są zajęcia opiekuńcze.

Do piątku 12 kwietnia kuchnia wydaje obiady w godz. 11.30 – 14.15.
Rodzicom dzieci, które nie będą w tych dniach korzystały z obiadów (na miejscu, bądź na wynos) uprzejmie przypominam o dokonaniu odpisów.

Od poniedziałku 15 kwietnia rozpocznie się egzamin ósmoklasisty – zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że dni egzaminu ósmoklasisty (15 – 17 kwietnia) dla uczniów wszystkich klas 1-7 szkoły podstawowej są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach obiady nie są wydawane. Opiekę sprawuje świetlica szkolna.

Od 18 do 23 kwietnia trwa przerwa świąteczna. W dniach 18, 19 i 23 kwietnia sprawowane są zajęcia opiekuńcze. Nie ma obiadów.

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły
Ewa Sadowska

Post Author: Justyna Makowska