INFORMACJA Dyrektora SP40

Informuję, iż na podstawie wytycznych MEN z 23 października 2020 r. nauka w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w dniach od 26 października do 8 listopada 2020 roku odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I – III funkcjonują bez zmian – w trybie stacjonarnym.  Świetlica sprawuje opiekę. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

Ewa Sadowska
Dyrektor szkoły

Post Author: Justyna Makowska