OBIADY/ŚWIETLICA/ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE- WAŻNE

OBIADY

Informacja dla rodziców:
Rodzice uczniów,  którzy będą  korzystać z obiadów w roku szkolnym 2020/2021
zobowiązani są do pobrania Deklaracji obiadowych  ze strony internetowej szkoły, wypełnienia
i wrzucenia do skrzynki kontaktowej przy wejściu do szkoły.
Okres składania deklaracji przewidziany jest do 04.09.2020r.

DEKLARACJA DO POBRANIA

ŚWIETLICA

Informacja dla rodziców:
Rodzice uczniów,  którzy będą  korzystać z opieki świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
zobowiązani są do pobrania Deklaracji  ze strony internetowej szkoły lub gotowych kart z przedsionka szkoły, wypełnienia
i wrzucenia do skrzynki kontaktowej przy wejściu do szkoły.
Okres składania deklaracji przewidziany jest do 04.09.2020r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

WYPRAWKA-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Post Author: Agnieszka Cisek