Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu zapraszamy do sekretariatu szkoły dnia 31 lipca (piątek) w godzinach 9.00-13.00.

Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa, muszą także posiadać własny długopis.

Post Author: Justyna Makowska