Dzień na…

Na lekcjach wychowania fizycznego realizujemy zadania wynikające z wprowadzanej innowacji “Dzień na…”Praca w zespole, metody aktywizujące oraz przestrzeganie najważniejszej w sporcie normy fair play – to składowe elementy zajęć. Radość uczniów i zaangażowanie dokumentują zdjęcia 🙂