Podsumowanie akcji charytatywnych prowadzonych przez wolontariat

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się dwie akcje mające na celu pomoc chorym i cierpiącym . Zbieraliśmy pieniążki na zakup trójkołowego elektrycznego , stacjonarnego rowerka dla chorego Łukasza Flisa . Wolontariusze sprzedawali cegiełki – pomoce dydaktyczne podczas dużych przerw i zebrań z rodzicami . Uzyskana kwota w wysokości 500 zł została przekazana fundacji ,,Pomóż […]

Wolontariat

Zdrowych , spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia . Miłych spotkań przy wigilijnym stole oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Rodzicom , Nauczycielom , Dyrekcji , Administracji i Obsłudze oraz wszystkim uczniom Wolontariat wraz z opiekunami .  

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

W środę 17.10  wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani Elizy Pelczar wyszli na spotkanie informacyjne do Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta. Podczas spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się więcej o działalności charytatywnej bractwa. Skarbnik bractwa pani Magdalena Wróbel przybliżyła nam problemy z jakimi boryka się jadalnia  na ulicy Zielonej. Wolontariusze uzyskali informacje jak skutecznie można pomagać […]