Aktualizacja!

NOWE Przeczytaj —>https://sp40.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/05/rozwód.doc Przeczytaj—> https://sp40.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/04/Jak-rozumieć-opinię-ppp.pdf Przeczytaj—> https://sp40.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/04/Ogólne-refleksje-o-wychowaniu-referat-pedagoga.doc Przeczytaj—> Rodzaje-i-objawy-zaburzeń-analizy-syntezy-wzrokowej Przeczytaj—-> NIEPOKOJE OKRESU DOJRZEWANIA Przeczytaj—-> Konflikty miedzy dziećmi a rola nauczyciela, rola rodzica Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Stypendia szkolne

  Pomoc materialna w szkole: stypendium szkolne – przysługuje uczniom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza   514 zł   netto ( uwaga- od 1 października będzie obowiązywać nowe kryterium dochodowe – 528 zł ), czyli oraz – ważne! –  przy  jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: bezrobocie,    rodzina niepełna,    niepełnosprawność,   ciężka […]